Hier plaatsen we onder andere nieuwsbrieven, uitnodigingen, teksten, beelden, video’s die in de media verschijnen of verschenen zijn en die verband houden met de werking van de Ginkgogroep, of met leden van de Ginkgogroep.

Nieuwsbrieven

Boeken

Beeldmateriaal

Standpunten

Pers

Overzicht van alle Nieuwsbrieven

Klik op een nieuwsbrief. We presenteren ze hier als PDF-bestanden.

Elke recente browser kan PDF-bestanden openen.

Nieuwsbrieven van 2021

  • Nieuwsbrief
  • Nieuwsbrief

In augustus 2021 werd de website herzien. De linken in nieuwsbrieven van vóór augustus 2021 zullen niet werken.

Beeldmateriaal rond ‘Geloven met open blik’

Klik op een tegel.

Getuigenis van Luc Hessel in de film ‘In Gods hand’, gemaakt door Peter Woditsch in 2014

Luc Hessel werd in 2020 geïnterviewd in het Nederlandse KRO-NCRV-programma ‘De Verwondering’.

Wij kunnen hier niet een werkende link plaatsen omdat deze Nederlandse uitzendingen streng beveiligd zijn tegen streamen. Maar als je via google zelf op zoek gaat naar ‘De verwondering’ en ‘Luc Hessel’ dan kom je er wel.

Luc brengt er een sterk getuigenis.

Boeken

Een frisse kijk op religiositeit

Een frisse kijk op religiositeit

Bergé, J. (2010). Een frisse kijk op Religiositeit. Mens en Cultuur.

Uit tal van enquêtes en gesprekken blijkt dat veel mensen wel in ‘iets’ geloven, maar niet meer weten wat of hoe. Als je niet weet waarin je gelooft, hoe kun je dan de weldaden ervan ondervinden? Voor die mensen heeft Johan dit boek geschreven, zijn verhaal, zijn zoektocht.

Het is het verhaal van een samengaan van geloof en wetenschap na hun botsing en onbegrip van de jongste tijd. De Kerk houdt stevig vast aan een eeuwenoud godsbegrip en poneert dat de wetenschap van een andere orde is dan het geloof. Zij claimt het monopolie op de zingevingsvragen. De wetenschap daarentegen doet het geloof af als een aaneenschakeling van chemische reacties in de hersenen, maar miskent de inhoudelijke waarde van die reacties in het prachtige bouwwerk dat de mens is. Die chemische reactie shebben evenveel zin als deze die nodig zijn bij het verliefd worden, bij het verteren van voedsel, om spieren samen te trekken en al die miljoenen andere racties die dit leven mogelijk maken.

Luc Hessel. Vrij gelovig

Luc Hessel. Vrij gelovig

Lamaire, W. (2019). Luc Hessel. Vrij gelovig. Uitgever: Stefaan Kempynck

Luc Hessel leidt een rijkgevuld leven. Gewezen beroepsjournalist Willy Lamaire heeft zijn levensverhaal uitgeschreven: een loopbaan doordrenkt van zin voor verantwoordelijkheid, zorggevoeligheid, onthechting en dienstbaarheid zoals we dit terugvinden in de franciscaanse spiritualiteit.

Nieuwheid denken

Nieuwheid denken

Van Belle, H., Van der Veken, J., & Worldviews Group. (2011). Nieuwheid denken. De wetenschappen en het creatieve aspect van de werkelijkheid. Acco. Leuven.

De wetenschappen en in het bijzonder de exacte wetenschappen hebben het moeilijk met het creatieve aspect van de werkelijkheid. Vooral bij de studie van complexe en niet-lineaire systemen zoals levende wezens duiken er nieuwe wetten op die niet in reductionistische visie blijken te passen. Deze ‘emergente’ wetten zijn immers niet tot de fundamentele wetten van de fysica te herleiden.

In dit boek bespreken we de problemen die samengaan met het ontstaan van nieuwe structuren en gedragspatronen tijdens het evolutieproces. We trachten een denkkader te ontwikkelen om nieuwheid te denken. Daarbij gaan we ervan uit dat het creatieve aspect van de werkelijkheid zich niet volledig aan de rationaliteit onttrekt. Belangrijke thema’s zijn onder meer de geslaagde structuur van de werkelijkheid, de grenzen van het reductionisme, het emergentiebegrip en de visies van Leo Apostel en Alfred North Whitehead.

Standpunten

Klik op een tegel.