Hier plaatsen we onder andere nieuwsbrieven, uitnodigingen, teksten, beelden, video’s die in de media verschijnen of verschenen zijn en die verband houden met de werking van de Ginkgogroep, of met leden van de Ginkgogroep.

Nieuwsbrieven

Boeken

Beeldmateriaal

Standpunten

Pers

Impulsen

Overzicht van alle Nieuwsbrieven

Klik op een nieuwsbrief. We presenteren ze hier als PDF-bestanden.

Elke recente browser kan PDF-bestanden openen.

Nieuwsbrieven van 2021

In augustus 2021 werd de website herzien. De linken in nieuwsbrieven van vóór augustus 2021 zullen niet werken.

Beeldmateriaal rond ‘Geloven met open blik’

Klik op een tegel.

Getuigenis van Luc Hessel in de film ‘In Gods hand’, gemaakt door Peter Woditsch in 2014

Luc Hessel werd in 2020 geïnterviewd in het Nederlandse KRO-NCRV-programma ‘De Verwondering’.

Wij kunnen hier niet een werkende link plaatsen omdat deze Nederlandse uitzendingen streng beveiligd zijn tegen streamen. Maar als je via google zelf op zoek gaat naar ‘De verwondering’ en ‘Luc Hessel’ dan kom je er wel.

Luc brengt er een sterk getuigenis.

Boeken

Een frisse kijk op religiositeit

Een frisse kijk op religiositeit

Bergé, J. (2010). Een frisse kijk op Religiositeit. Mens en Cultuur.

Uit tal van enquêtes en gesprekken blijkt dat veel mensen wel in ‘iets’ geloven, maar niet meer weten wat of hoe. Als je niet weet waarin je gelooft, hoe kun je dan de weldaden ervan ondervinden? Voor die mensen heeft Johan dit boek geschreven, zijn verhaal, zijn zoektocht.

Het is het verhaal van een samengaan van geloof en wetenschap na hun botsing en onbegrip van de jongste tijd. De Kerk houdt stevig vast aan een eeuwenoud godsbegrip en poneert dat de wetenschap van een andere orde is dan het geloof. Zij claimt het monopolie op de zingevingsvragen. De wetenschap daarentegen doet het geloof af als een aaneenschakeling van chemische reacties in de hersenen, maar miskent de inhoudelijke waarde van die reacties in het prachtige bouwwerk dat de mens is. Die chemische reactie shebben evenveel zin als deze die nodig zijn bij het verliefd worden, bij het verteren van voedsel, om spieren samen te trekken en al die miljoenen andere racties die dit leven mogelijk maken.

Luc Hessel. Vrij gelovig

Luc Hessel. Vrij gelovig

Lamaire, W. (2019). Luc Hessel. Vrij gelovig. Uitgever: Stefaan Kempynck

Luc Hessel leidt een rijkgevuld leven. Gewezen beroepsjournalist Willy Lamaire heeft zijn levensverhaal uitgeschreven: een loopbaan doordrenkt van zin voor verantwoordelijkheid, zorggevoeligheid, onthechting en dienstbaarheid zoals we dit terugvinden in de franciscaanse spiritualiteit.

Nieuwheid denken

Nieuwheid denken

Van Belle, H., Van der Veken, J., & Worldviews Group. (2011). Nieuwheid denken. De wetenschappen en het creatieve aspect van de werkelijkheid. Acco. Leuven.

De wetenschappen en in het bijzonder de exacte wetenschappen hebben het moeilijk met het creatieve aspect van de werkelijkheid. Vooral bij de studie van complexe en niet-lineaire systemen zoals levende wezens duiken er nieuwe wetten op die niet in reductionistische visie blijken te passen. Deze ‘emergente’ wetten zijn immers niet tot de fundamentele wetten van de fysica te herleiden.

In dit boek bespreken we de problemen die samengaan met het ontstaan van nieuwe structuren en gedragspatronen tijdens het evolutieproces. We trachten een denkkader te ontwikkelen om nieuwheid te denken. Daarbij gaan we ervan uit dat het creatieve aspect van de werkelijkheid zich niet volledig aan de rationaliteit onttrekt. Belangrijke thema’s zijn onder meer de geslaagde structuur van de werkelijkheid, de grenzen van het reductionisme, het emergentiebegrip en de visies van Leo Apostel en Alfred North Whitehead.

Standpunten

Klik op een tegel.

Impulsen

Nieuwjaar 2022

         Fons Vandormael  

Een wens

om mensen te laten openbloeien

‘Bloeien’ als mens is ‘op zijn best zijn’. Jezelf zijn als geen ander en glans geven aan je manier van functioneren, afgestemd op de levensfase of het groeiniveau waarin je momenteel zit.

Mensen zijn ‘top’ als ze bloeien. En dat kan wijzigen in elke levensfase. Kinderen van 10 jaar bv. kunnen zo behulpzaam en betrokken zijn op de groep met een groot rechtvaardigheidsgevoel en empathie voor anderen en 6 jaar later herken je soms hun ‘top’ zijn niet meer. Of net omgekeerd, er zijn lagere schoolkinderen die vastzitten, gepest worden, zwaarmoedig zijn maar door van school/groep … te veranderen of door gepaste begeleiding te krijgen, kunnen ze openbloeien. En nog later zie je ze als volwassen mensen soms onherkenbaar: vastzittend of ‘vrij-moedig’ …

Mensen zijn ‘top’ als ze kunnen bloeien. Dat is wat iedereen wil. Welbevinden ervaren, ruimte hebben om jezelf te zijn, schoonmenselijkheid kunnen tonen, keuzes kunnen maken die bij je passen, je zinvol gedragen weten door een groep, … Het wil zeggen dat elk van ons volwaardig wil kunnen functioneren in de levenssituatie waarin hij/zij verkeert.

Maar bloeien betekent ook ‘snoeien’, wegknippen wat je belemmert, wegknippen wat uitgeleefd en afgeleefd is, wat remmende nostalgie is, wat uit de traditie niet meer eigentijds kan meegenomen worden, wegknippen waar je je onbewust laat meedrijven met de stroom en deelneemt aan activiteiten die geen energie meer geven …

Snoeien betekent evenwel ook het wegknippen van gezonde of levenskrachtige vertrouwde vormen van functioneren. De weerstand om te snoeien overwinnen en zo ruimte vrij te maken voor een nieuwe levensstijl, voor nieuwe inzichten, voor het opnemen van nieuwe verantwoordelijkheden … vraagt naar bezinning, naar vorming en het verhelderen van nieuwe inzichten en naar moed. Soms ontmoet je nieuwe mensen die in ‘bloei’ staan, maar zo anders functioneren en je toch prikkelen waardoor je in deze geglobaliseerde, communicatief rijke en mobiele wereld het lef krijgt om nieuwe stappen te nemen, om te groeien en uit desnoods uit beknelling vrij te worden.

We groeien van geboorte tot dood doorheen diverse levensfasen. Het is een genade om in elke levensfase omringd te zijn door betrouwbare gidsen waardoor je telkens weer tot bloei kan komen. Als doorheen de jaren de horizon van je wereldbeeld, van je levensbeschouwing ruimer wordt, dan verandert ook je innerlijke balans: wat gisteren zowel rust als dynamiek bracht, is vandaag misschien ballast. Wat gisteren als vreemd gezien werd, kan vandaag vanzelfsprekend worden. Er komen zoveel onverwachte zaken op je levenspad. In elke levensfase bouwen we een comfortzone op waarin we ons nestelen. En telkens worden we uitgedaagd om uit onze comfortzone te treden. Hoe kunnen we vertrouwen en gemoedsrust opbouwen als het onverwachte ons pad kruist?

Marc Bittremieux