Welkom

Welkom op deze site van de GINKGOGROEP, een groep van vrijdenkende mensen die met een open blik en toekomstgericht vanuit een christelijke achtergrond gelovende standpunten willen innemen.

Een lentemijmering

De lente aarzelt. Hij zou ons uit de winterblues moeten wekken en ons weer laten uitkijken naar de vruchten die wij nodig hebben om het leven aan te kunnen. Het klimaat lijkt verstoord: het luistert niet meer naar wat wij als vanzelfsprekend vinden. Integendeel, we raken verontrust over wat de toekomst ons zou kunnen brengen. Grilligheid mag er zijn, dat weten we, maar er moet perspectief zijn dat het ook goed kan komen. Gezond leven is toch een mensenrecht, of tenminste een terecht verlangen.

Zou dit een beeld kunnen zijn voor nog diepere lagen van ons bestaan? In talloze domeinen van het leven lijkt de dooi niet in te treden. Aan de grens tussen Europa en het Russische rijk houdt het wapengekletter aan en is de hoop op vrede nog ijdel. Het Afrikaanse continent is meer en meer verscheurd door de concurrentie tussen interne maar zeker ook door internationale spelers. Jeruzalem, ooit de ‘stad van vrede’ genoemd, is een conflicthaard waar het vuur niet geblust, maar steeds meer aangewakkerd wordt.

Ook op het vlak van spiritualiteit lijken we de bronnen niet meer aan te kunnen boren. We kijken uit naar een woord van bevrijding, maar in de hoogte en in de diepte horen we slechts stilte. Zei men ons niet dat onze naam geschreven staat in de palm van Gods hand, maar is de inkt vervaagd?

Diep in onszelf, als individu maar misschien meer nog in ons samen mens zijn, blijft er een vermoeden van een kracht die ons doet leven, die ons doet dromen, die ons aankijkt vanuit het gelaat van de A/ander, die ons uitdaagt boven onszelf uit te stijgen. Via de weg van de kleine goedheid kunnen wij de winter achter ons laten en ‘lentemensen’ worden.

Fons Vandormael

‘En dan’ of ‘Dan nog’

door Marc Bittremieux – mei 2023

Het was destijds een voorbereide meesterlijke zet van de Franse president Mitterrand door zich te verdedigen met: “Et alors!?” Met deze legendarische repliek pareerde hij in 1994 de beschuldigende opmerking in de Franse pers of het klopte of hij een buitenechtelijke dochter had. Mitterrands populariteit, in dat jaar, kort voor zijn dood, was tanend. Met zijn laconieke uitspraak plaatste hij zichzelf boven het kritische gewoel, alsof hij als politicus ongenaakbaar was.

Met koning Albert II verging het anders. De worsteling en de jarenlange publieke zoektocht van dochter Delphine naar haar identiteit en de erkenning door haar vader, werd staalhard betwist. Pijnlijk.

Ik moest op Paasdag aan deze woorden ‘en dan’, ‘et alors’, ‘so what’ denken (…) Pasen is echter iets anders, en centreert zich rond ‘verrijzen’. Wat mag dit vandaag betekenen?

Lees verder … 

Boekbesprekingen

Tijdgeest – een perspectief of mens en tijd | Rik Torfs

Een bespreking door Marc Bittremieux, mei 2023

‘Houdt de tijdgeest ons in een omknelling of blijven wij vrij?’ Zo leidt Torfs zijn boek in. Kunnen we de tijdgeest vatten?

Als bepalend element om de tijdgeest te kunnen vatten, verwijst Torfs naar taboes als meetinstrumenten of leessleutels van de tijdgeest. Elke tijd trekt immers zijn grenzen. Zoals oude taboes ‘verstikkend’ kunnen zijn en losgelaten worden, kunnen nieuwe taboes ‘bevrijdend’ zijn omdat ze een positief effect beogen. Denken we bv. aan onze kijk naar homofilie, naar incest, naar gendergelijkheid … Ook reacties op een voorbije tijd kunnen leessleutels zijn om de eigen tijdgeest in kaart te brengen. Wat zijn dan de dominante ideeën van onze tijd?

Wie in dit boek een globaal beeld van de tijdgeest van vandaag wil beschreven zien, komt bedrogen uit. Torfs is er de man niet naar om ‘voor te zeggen’ wat de lezer moet weten. Hij brengt wel heen en weer bedenkingen aan, waardoor de lezer zelf kan meedenken en eventueel zijn beeld van de tijdgeest kan opstellen of bijstellen. Al vind ik het moeilijk om na de lezing van dit boek zelf tot zo’n beeldvorming te komen. Is dat wel mogelijk? Torfs neemt als antwoord de woorden van Milan Kundera over: ‘onze tijd werkelijk doorgronden of feilloos beoordelen kunnen we nooit’.

Een van de one-liners van Torfs in dit boek:

‘Voldoende vlot kunnen spreken om de juiste dingen te verzwijgen.’

Om de bespreking te lezen: klik hier

Inspiratiedag ‘Open spiritualiteit’

In samenwerking met Bezield Verband Vlaanderen vzw

organiseerde Ginkgogroep op 22 april 2023 een inspiratiedag over

‘OPEN  SPIRITUALITEIT’

Weldra verschijnt op de website van Bezield Verband,

een kort verslag van deze inspiratiedag

Publicatie van nieuwe teksten

Christendom 3.01: de derde weg 

Daniël Vanhoutte – Maart 2023
Een denkoefening

De bron van het christendom ligt bij de figuur van Jezus, de zoon van een timmerman uit Nazareth. Na zijn zogenaamd “verborgen leven” in een gesloten gemeenschap begon hij als dertiger rond te trekken om een nieuwe spiritualiteit te verkondigen. (…)

Als christenen geloven en belijden dat God in de persoon van Jezus mens is geworden, wil dat zeggen dat God zelf bij wijze van spreken “geseculariseerd” is. (…)

Voor christenen is Jezus de mens die zijn levensbestemming niet vindt in narcistische of voluntaristische zelfontplooiing, maar in onvoorwaardelijke liefde en dienstbaarheid. Voor christenen is Jezus de belichaming van wat we “het ware mensbeeld” kunnen noemen. Met de term “seculier christendom” geven we aan het begrip “secularisatie” de positieve betekenis van “vermenselijking” in plaats van het pejoratieve “verwereldlijking”.

Lees verder …

Zingeving met of zonder God

Johan Bergé – Januari 2023 – – Lezing voor ‘Denkend geloven’ [PUC]

Met deze lezing wil ik aantonen dat er ten onrechte een negatief odium heerst in onze samenleving rond religie. Ik wil de meerwaarde aantonen door met een wetenschappelijke bril te kijken hoe religiositeit en spiritualiteit in ons lichaam werkt en ervoor zorgt:

  1. dat geloven de duurzaamheid van bewuste relaties bevordert.
  2. dat geloven een basiseigenschap is van mensen zoals lachen, lopen, piekeren e.a.
  3. dat geloven dient om de eigen draagkracht te vergroten en van daaruit de sociale cohesie te bevorderen.
  4. dat alle religies die de individuele draagkracht en de sociale cohesie bevorderen evenwaardig zijn.

Dit is een pleidooi voor een ‘open spiritualiteit’, voor samenwerking over de religies heen.

Lees verder …

Over iets

Marc Bittremieux – Mei 2023

Wij, mensen, willen ‘greep’ krijgen op de werkelijkheid en op wat de werkelijkheid met ons doet. Maar de werkelijkheid is onnoemelijk complex. Daarom bestuderen we onze leefwereld en de hele kosmos vanuit elke mogelijke invalshoek apart. In onze tijd kan je je in elk van deze invalshoeken specialiseren en zo trachten (bijna) alles over dat specifieke aspect te kennen. Niemand kan nog de hele werkelijkheid in àl zijn aspecten tegelijk ‘kennen’.

We onderscheiden vanuit drie invalshoeken drie verschijningvormen van de werkelijkheid: de zintuiglijke, de verstandelijk bedachte en de innerlijk beleefde werkelijkheid. In dit essay zoomen we dieper in op de innerlijk beleefde werkelijkheid.

Lees verder …

Wens je op de hoogte worden gehouden van de werking van de Ginkgogroep, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Wil je ons een vraag stellen of iets meedelen, contacteer ons.