Welkom

Welkom op deze site van de GINKGOGROEP, een groep van vrijdenkende mensen die met een open blik en toekomstgericht vanuit een christelijke achtergrond gelovende standpunten willen innemen.

Nieuwjaarswensen 2023

[2] Als ik vandaag overleef …

door Luc Hessel – december 2022

In haar onvolprezen autobiografie “De Keuze. Leven in vrijheid” herhaalt Edith Eva Eger, als een van de weinigen die Auschwitz overleefde, telkens opnieuw die ene zin: als ik vandaag overleef zal ik morgen vrij zijn.

Om te overleven, zo schrijft ze, is het belangrijk je eigen behoeften te overstijgen en jezelf te wijden aan iets of iemand buiten jezelf. Voor haar is die ‘iemand’ haar zus Magda en dat ‘iets’ het verlangen en de hoop dat ze haar vriend Eric zal weerzien als ze vrij komt. “Ik zal nooit je ogen en je handen vergeten. Ik moet mezelf bijeenpakken. Als het niet voor mezelf is , dan is het voor Eric.”

Hoop en verlangen. De grote drijfveren in ons menselijk bestaan.

Lees verder … 

Heb je het eerste cursiefje van Luc Hessel nog niet kunnen lezen: [1] Wat overblijft …? Lees het hier.

Boekbesprekingen

Hopeloos hoopvol – of – Religieus zonder religie …?

In ‘Hopeloos hoopvol’ beschrijft John D. Caputo (1940) zijn spirituele reis van het katholieke jongetje in de jaren vijftig dat graag naar de sterren staarde, tot de postmoderne filosoof ‘na de dood van God’ die ondanks alles blijft hopen op het koninkrijk van God.

Een religie zonder religie, Caputo is er al jaren naar op zoek, maar niet eerder beschreef hij dit zo persoonlijk en doorleefd als in dit boek. Hij noemt het de religie van de roos. Het is een religie waarin hij met Meester Eckhart bidt of God ons ‘wil bevrijden van God’. Religie en beelden van God zijn algauw obstakels. Ze belemmeren om door te dringen tot het hart van religie. ‘Hopeloos hoopvol’ is een humoristisch, toegankelijk én diepgaand spiritueel werk van een toonaangevende filosoof.

Om de recensie te lezen: klik hier

Recensent: Marc Bittremieux

 

Boven is onder ons

Geloven in een God ‘daarboven’ heeft voor velen afgedaan. En toch blijft God nog een belangrijk woord, waarmee aangeduid wordt wat ons draagt, overstijgt, roept, omvat of onderbreekt. Het begrip God brengt in beeld wat ons te boven gaat, en helpt om ons in de wereld te oriënteren.

In het voorliggende boek wordt de vraag gesteld hoe we God aannemelijk kunnen begrijpen in onze tijd die postchristelijk, postmodern en postseculier genoemd wordt. Hoe kun je God na God denken als God niet langer wordt opgevat als een bovennatuurlijk, allesbepalend en algoed wezen?

De auteur, Rick Benjamins, is hoogleraar vrijzinnige theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit van Amsterdam. Hij is lid van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.

Om de recensie te lezen: klik hier

Recensent: Marc Bittremieux

Zin-getuigen in Kortrijk en in Gent

Het  postuniversitair centrum van de KUL organiseert vier avondlezingen, telkens in Kortrijk (wordt ook gestreamd) en in Gent, over eigentijds geloven.

Ginkgogroep werkt mee aan de derde lezing:     

Zingeving met of zonder God.

Een verkenning van het landschap van zingevers

Mensen beleven zichzelf niet als losse zwervende deeltjes in de kosmos. Ze beleven relaties; ze beleven een verleden en een toekomst: oriëntatiepunten voor richting en zin.

  • Wat zijn dan die oriëntatiepunten waar wij ons op richten?
  • Hoe zeker kunnen we zijn van God, van de anderen, van de geschiedenis?
  • Hebben wij wel zo’n externe ankerpunten nodig?
  • Kunnen wij voor onszelf een voldoende vaste grond scheppen?
  • En welke zin-tuigen hebben we om feeling te krijgen voor wat zin geeft?

Lezingen in Kortrijk:

 

 • Dinsdag 7, 14 en 28 februari, 14 maart, telkens van 19.30 tot 21 uur
 • KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53 te 8500 Kortrijk of via livestream

Inschrijven

 • Schrijf online in vóór 31/01/2023
 • Deelnameprijs is 17 euro voor één avondlezing en 50 euro voor de volledige reeks.
 • Betalingsgegevens: rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding 400/0022/70849 + naam deelnemer(s)’
 • Schrijf je hier in.

Voor meer info, klik hier.

Data in Gent:
Maandag 13 en 20 februari en 6 en 13 maart 2023, telkens van 19.30 tot 21 uur

Voor info en inschrijvingen voor de lezingenreeks in Gent, klik hier.

Inspiratiedag ‘Open spiritualiteit’

In samenwerking met Bezield Verband Vlaanderen vzw

organiseert Ginkgogroep een inspiratiedag over

‘OPEN  SPIRITUALITEIT’

op zaterdag  22 april 2023
in de Clemenspoort te Gent.

Voor meer info en inschrijvingen: www.bezieldverbandvzw.be.

Publicatie van nieuwe teksten

Soms ben ik de weg kwijt | Fons Vandormael

Oktober 2022

Er is iets vreemds gaande in mijn hoofd, in mijn voelen. Ik ben 74 geworden. In al de jaren die voorbij zijn heeft mijn denken zich ontwikkeld en gevormd. Nooit blijven stilstaan, wel altijd open voor nieuwe vragen, nieuwe verhalen die op mij afkwamen. Ik heb filosofie en theologie gestudeerd en prachtige boeken gelezen, zowel vakinhoudelijke als fictieve. Ik heb talloze mensen ontmoet met wie ik in gesprek was over de meest fundamentele thema’s van het leven. In heel wat projecten mocht ik meedenken en meeschrijven aan de zoektocht naar wat religie en geloof konden en kunnen betekenen. Gedurende 40 jaar lang heb ik studenten mogen initiëren in wat het Bijbelse verhaal voor jongeren kan betekenen. Aan de thuistafel was het denken over geloven nooit afwezig. Al jarenlang begeleid ik een Filocafé waar nagedacht wordt over vragen die er echt toe doen. (…)

Lees verder …

De era van het ego | Daniël Vanhoutte

Juli 2022

Kerken, godsdiensten en levensbeschouwingen opereren binnen een bepaalde maatschappelijke context. De Europese culturen en samenlevingen hebben hun hedendaags uitzicht gekregen onder invloed van wat men gewoonlijk “de moderniteit” noemt. Wat het begrip “modern” betekent, luidt in het woordenboek als volgt: “tot de nieuwere tijd behorend, tgov. antiek, klassiek” of “hedendaags, nieuwerwets, tgov. ouderwets” of “geneigd tot of vatbaar voor de nieuwste opvattingen op allerlei gebied” of nog “kritische vrijheid in geloofszaken voorstaande”, synoniem dus voor “vrijzinnig”. Het woord “modern” verwijst in elk geval naar een dynamisch krachtenveld want “modern” staat in tegenstelling tot traditioneel, conservatief, klassiek, ouderwets. Er kan maar sprake van zijn dat iets of iemand modern is, als er een uitgesproken verschil is tegenover de voorafgaande toestand. Het begrip “modern” veronderstelt …

Lees verder …

Wens je op de hoogte worden gehouden van de werking van de Ginkgogroep, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Wil je ons een vraag stellen of iets meedelen, contacteer ons.