Welkom

Welkom op deze site van de GINKGOGROEP, een groep van vrijdenkende mensen die met een open blik en toekomstgericht vanuit een christelijke achtergrond gelovende standpunten willen innemen.

Publicatie van nieuwe teksten

God als scheppende kracht van het heelal

José Arregi – vertaald door Johan Bergé – december 2023

José Arregi Olaizola (Azpeitia, 8 november 1952), is een Spaanse theoloog uit Baskenland. Hij was lid van de Franciscaanse minderbroeders. Vanuit de vraag of het nog de moeite loont om over ‘God’ te praten, poogt Arregi via de metafoor van ‘Scheppende kracht’ duiding te geven. Hierbij doet hij o.a. beroep op de atheïstische bioloog Stuart Kauffman die in een van zijn boeken een nieuwe kijk geeft op wetenschap, rede en religie. Met de goddelijke metafoor van de ‘schepping’ overstijgt Arregui zowel het theïsme als het atheïsme. Het woord ‘God’ blijft zo nuttig en noodzakelijk om naar het heilige karakter van het universum te verwijzen en om er in harmonie mee te leven. Natuurlijk vereist dit dat we God anders duiden.

Lees hier zijn hele bijdrage

Boekentips

Marc Bittremieux stelt ons twee boeken voor.

Peter De Graef: ‘Zitten’

Peter De Graef, acteur en scenarioschrijver, wil mensen naar hun ‘binnenkant’ laten kijken.

Na een eerste boek ‘Wie ben ik? en gij?’ wil hij ons zijn inzichten over mediteren, of ‘zitten’ zoals hij het benoemt, toelichten. Hij doet dat door te cirkelen rond het zitten (het mediteren) en zijn inzichten met ‘weetjes’ en ‘persoonlijke anekdotes’ te illustreren. De Graef wil het zitten niet zomaar als ‘wow’ aanprijzen, zoals in boeken wel meer gebeurt. Mediteren of zitten is immers niet gratuit. De Graef start daarvoor met de ontnuchtering: ‘Verwacht er (aanvankelijk) niet te veel van’.

Ik noem deze werkwijze ‘uitrafelen’: met welke draden is het zitten geweven? En tot welke effecten kan dat zitten leiden? Zijn boek beoogt de educatie van onze ‘binnenkant’, om meer ruimte te geven aan ons gevoel, om het naast de verdrukking door het vele ‘denken, denken, denken’ te plaatsen.

Lees hier de recensie

Hartmut Rosa: ‘Democratie vraagt om religie’

In deze ‘Godvergeten’-tijden wordt de religie vanuit de vrijzinnigheid belaagd. Het is verfrissend om dan een klein boekje in de hand te krijgen waarbij vanuit een sociologische invalshoek anders over religie wordt nagedacht. Alle negatieve bedenkingen die je tegenover godsdiensten kan opwerpen worden hier achterwege gelaten. Terwijl de politiek over het belang en vooral de financiering van de levensbeschouwingen wil nadenken en meer en meer mensen zich ongelovig noemen, brengt Hartmut Rosa een tegengewicht. Hij wordt wel eens een ‘onthaastingsgoeroe’ genoemd. Maar hij is geen goeroe, wel een academicus die het streven naar onthaasten – zoals veel zelfhulpboeken promoten – binnen een maatschappelijke analyse plaatst.
 
Aan de hand van het begrip ‘resonantie’ bepleit Hartmut Rosa dat religieuze of spirituele ruimten aanwezig moeten blijven in onze samenleving.
 

Lees hier de recensie

 

Wens je op de hoogte worden gehouden van de werking van de Ginkgogroep, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Wil je ons een vraag stellen of iets meedelen, contacteer ons.