Welkom

 

Welkom op deze site van de GINKGOGROEP, een groep van vrijdenkende mensen die met een open blik en toekomstgericht vanuit een christelijke achtergrond gelovende standpunten willen innemen.

Wij willen onze kleine kring verbreden met mensen die eigentijds, godsgelovig of seculier, een spirituele weg willen gaan om in de maatschappij van vandaag een ‘verschil’ te maken.

Onze website is aan volledige herziening toe. Geduld… over enige tijd zal hij terug raadpleegbaar zijn.

Heb je interesse in de werking van de Ginkgogroep, schrijf je dan in. Je ontvangt dan ook onze nieuwsbrief.

Hoe het groeide

Op de perspectiefdag van Bezield Verband Vlaanderen (30 mei 2015) hebben Luc Hessel, Daniel Vanhoutte, Hubert Van Belle, Johan Bergé en Marc Bittremieux elkaar ontmoet in de werkgroep ‘Seculier christendom’. Sindsdien komen ze regelmatig samen vanuit een gedeelde bekommernis: hoe de samenleving overtuigen van het troostende, heilzame en hoopgevende van ‘geloven’ en welk geloof spoort met het huidige denken? Na een vijftiental bijeenkomsten zijn de violen voldoende op elkaar afgestemd en op 1 augustus 2017 besloten ze voorzichtig naar buiten te komen met ideeën en standpunten.

Groot probleem, onder welke naam komen we naar buiten? We besloten het toeval te laten spelen en een woord te nemen uit de eerste zin die onze gastvrouw zou zeggen. Zij kwam binnen met een tweelobbig blaadje van de ‘ginkgo biloba’, een geneeskrachtige Japanse notelaar, ook wel Japanse tempelboom genoemd omdat  hij groeide in de nabijheid van tempels. En zo ontstond de ‘Ginkgogroep’. Laat nu ‘ginkgo’ een acroniem zijn voor Geloven INumineuze Krachten, Genezend, Ondersteunend. Het ‘numineuze’ staat voor het zingevende, mysterieuze en heilige in ons bestaan. 

Ginkgogroep-logo

Missie

Wij willen een brede, christelijk geïnspireerde groep vormen.

Wij willen met sympathie en betrokkenheid reflecteren over:

   • de betekenis van godsdienstige tradities voor de dag van vandaag
   • hoe we een eigentijdse taal kunnen spreken die ook ‘voorbij die tradities’ gaat
   • het belang van gezonde religie voor mensen die gevoelig zijn voor het Mysterie in hun leven
   • hoe we een antwoord kunnen geven op diegenen die religies aanvallenvanuit economisme, vanuit de absolute eis van rationaliteit en neutraliteit en vanuit vooringenomen stellingen
   • maatschappelijke thema’s om de ‘waan van de dag’ te overstijgen

Wij willen gepast aanwezig zijn op het publieke forum (de media).

Wij willen met een open geest verbinding maken met de verscheidenheid aan levensvisies, zowel gelovige als seculiere.

Wij willen in onze samenspraak aan kritische zelfreflectie doen.

Deze website gebruikt enkel een noodzakelijk cookie, om de werking en de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.  Meer info