Welkom

Welkom op deze site van de GINKGOGROEP, een groep van vrijdenkende mensen die met een open blik en toekomstgericht vanuit een christelijke achtergrond gelovende standpunten willen innemen.

Herfstmijmering

Een oud woord maakt weer furore: ‘kwakkelweer’. Het typeerde de stilaan voorbije zomer: de zon en de regen speelden zonder overleg haasjeover. Op tropische momenten zochten mensen en dieren verkoeling op en smeekten ze om zon wanneer de regen dagenlang neerpletste. Wereldwijd waren de natuurelementen extreem en onvoorspelbaar.

En in de mensenwereld gebeurde hetzelfde: oorlogen en conflicten doen uitkijken naar vrede, maar die vrede lijkt zo fragiel dat ze haast slechts een droom is. Wie vluchtte vond geen schuilplaats en ‘vleide’ zich neer op een stuk karton, met een brokje crack om het leed te verdoven. En in de vakantieparadijzen blakerde alles zwart, verwoest door zeeën van vuur.

Kan een mens zich goed voelen in deze wereld, in deze tijd? Het antwoord blijft verscholen in de vraag. Wie zegt ons een nieuwe tijd aan? Op wiens schouder mogen we leunen om vertrouwevol op weg te kunnen blijven gaan?

Wie fluistert ons een nieuwe toekomst toe?

Fons Vandormael

‘De kleine rest’

door Luc Hessel – september 2023

Nantes, ooit een bloeiende havenstad, nu verzand, gelegen aan de beide oevers van de Loire, de vijfde grootste stad van Frankrijk (650.000 inwoners), uitdagend-multicultureel en nog in volle expansie, met ontelbare bouwkranen aan de horizon.
Nantes, met een jaarlijks cultureel evenement ‘Le voyage à Nantes’ dat kritisch terugblikt (woke?) op zijn boeiend en tumultueus verleden en tevens inspirerend wil zijn voor de samenleving van morgen. Een intense kennismaking van 2 weken, te voet, met tram of bus: Nantes, le voyage permanent.

In het ‘Office du tourisme’ geen enkele vorm van info …

Lees verder … 

Boekentip

Twee boeiende boeken van Fokke Obbema

Voorstelling door Fons Vandormael, september 2023

Wat is de zin van het leven? Een vraag die nooit gaat liggen. Eeuwenlang heeft zij mensen en gemeenschappen beroerd en bezig gehouden. Grote inzichten en theoriën hebben zich over de aarde verspreid, maar de vragen blijven actueler dan ooit. 

De zin van het leven. Gesprekken over de essentie van ons bestaan, 2019.

In september 2018 schreef Volkskrant-journalist en schrijver Fokke Obbema een aangrijpend artikel over de hartstilstand die hij het jaar daarvoor had gehad. Het stuk maakte veel los bij lezers en kreeg meer dan duizend reacties. De ervaring riep bij Obbema zelf grote levensvragen op, wat resulteerde in ‘de beste interviewserie van 2018’, aldus Matthijs van Nieuwkerk.

 

Vanaf oktober 2018 publiceerde Obbema een veertigtal prikkelende gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de eerste vraag telkens luidde: ‘Wat is de zin van ons leven?’ Dit boek is een bundeling van deze gesprekken én het artikel waarmee alles begon.

Met meer dan veertig interviews geeft hij een ruime, veelkleurige inkijk in wat in onze samenleving mensen beroert. Vragen over de zin van het leven, over de dood en over geloof zetten, hoop ik, de lezer ook aan het denken en nodigen hem misschien uit een eigen verhaal te schrijven.

Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal, 2021.

Het vervolg op de succesvolle interviewreeks ‘De zin van het leven’. Fokke Obbema stelt nu de vraag: ‘Wat is voor u een zinvol leven?’ ‘Het is alsof er bij me aan de deur wordt geklopt: hoe zit het, wat vind jij eigenlijk?’ Zo omschreef een lezer het effect van de interviews die Fokke Obbema publiceerde in ‘De zin van het leven’ (2019). Die gesprekken over de essentie van het bestaan voerde hij met bekende en onbekende Nederlanders en Vlamingen  na zijn hartstilstand in 2017. Ze bleken in een behoefte te voorzien, zijn boek werd een bestseller.

 

De interviews in zijn nieuwe boek beginnen met de vraag: ‘Wat is voor u een zinvol leven?’ Dat levert opnieuw toegankelijke, maar ook diepzinnige gesprekken op. Aan bod komt een grote variëteit aan standpunten over waar het in het leven om zou kunnen of moeten draaien. Ook geeft Obbema zijn kijk op de betekenis van wat bij iedereen door het hoofd dwarrelt: het eigen levensverhaal.

Tweede inspiratiedag van Bezield Verband Vlaanderen

Bezield Verband Vlaanderen vzw

organiseert op 14 oktober 2023 een tweede inspiratiedag.

In de voormiddag wordt de werking van Bezield Verband kort toegelicht, gevolgd door een lezing over: 

‘Zingeving en crisis in ontwikkelingsperspectief’

In de namiddag zijn er vier werkgroepen:

   1. Ingrediënten voor een krachtig afscheidsritueel
   2. Politiek memorandum over het nu van en de nood aan open spiritualiteit
   3. Multi-gelovig getuigenis
   4. Zingeving en crisis

Meer info en inschrijvingen: www.bezieldverband.be/activiteiten

De inschrijvingen sluiten op dinsdagmiddag 10 oktober.

 

Publicatie van nieuwe teksten

Spiritualiteit van het leven

Johan Bergé – September 2023

Johan Bergé blijft in zijn denken gefocust op wat spiritualiteit voor mensen en de samenleving kan betekenen. Hij mist in onze Westerse wereld de openheid op een diepe kern die onze werkelijkheid doordringt en blijft beroeren. Geen naïef standpunt dat er zou van uitgaan dat het vroeger allemaal beter was. Integendeel, hij exploreert de psychologische en wetenschappelijke verworvenheden in de hedendaagse cultuur en van
daaruit probeert hij voor zichzelf een dieper inzicht te krijgen in wat de zin van het leven kan zijn.
In een eerste deel vertrekt hij vanuit zijn vele ervaringen van wat voor hem het grote wonder van het leven is. Onder de titel ‘Een gave van harmonie’ verkent hij verschillende aspecten van wat spiritualiteit is en kan zijn.

Wij bieden u zijn tekst aan op de website van de Ginkgogroep.

Lees hier zijn hele bijdrage

Wens je op de hoogte worden gehouden van de werking van de Ginkgogroep, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Wil je ons een vraag stellen of iets meedelen, contacteer ons.