In vlaanderen (en over de hele wereld) zijn er tal van christelijk geïnspireerde werkingen.

Bezield Verband Vlaanderen

‘Bezied Verband Vlaanderen’ vormt een netwerk om verbinding te creëren tussen diverse christelijke geloofsgemeenschappen.

Bezield Verband zoekt nieuwe wegen, helpt ze te ontwikkelen en zichtbaar te maken zodat een perspectiefwissel mogelijk wordt in de kerk in Vlaanderen