Over ‘iets’ …

door Marc Bittremieux – mei 2023

Vanuit een drievoudige invalshoek, geïnspireerd op Bonaventura uit de 12de eeuw, beschrijft hij drie benaderingswijzen van de ene en ondeelbare werkelijkheid.

Na een korte beschrijving van de eerste twee benaderingswijzen: de zintuiglijke benadering en de mentale benadering, legt hij uitvoeriger de klemtoon op de derde benadering: de innerlijke beleefde werkelijkheid. Hierbij komt het gegrepen worden, het bewogen worden door ‘iets’ dat ‘buiten’ de mens ligt, maar waardoor niet iedereen, of toch niet even sterk, innerlijk bewogen wordt. Het kan een ervaring van schoonheid zijn, het kan een grenservaring zijn …

Hoe moeten we deze ‘bron’ die mensen raakt noemen, ‘iets’ buiten de mens, ‘iets’ transcendents … .

Je kan hieronder reageren op deze benadering van dat transcendente ‘iets’?