In 2015 werd het initiatief genomen om met enkelen meermaals samen te komen. De ‘denkgroep’ kwam, afwisselend bij iemand thuis, samen. Dat doen we nog steeds zo. In 2017 gaven we deze denkgroep een eigen naam: de Ginkgogroep, verwijzend naar de levenskracht van de ginkgoboom.

Stonden aan de wieg van deze groep: Johan, Marc, Luc, Hubert en Daniël. Later heeft Fons zich bij de groep aangesloten.

Wie als nieuwe kandidaat wil aansluiten, kan zich per mail melden info@ginkgogroep.be.

Johan Bergé

Johan (1953) is orthodontist op rust, auteur van ‘een frisse kijk op religiositeit’ (2010) en mede-initiatiefnemer van het netwerk ‘Bezield Verband Vlaanderen’ vzw.

Johan richtte in Oudenaarde mee vzw ‘De Ast’ op (2002). Dit centrum voor levensverdieping en yoga werd door zijn vrouw gerund. Voor Johan is Ginkgogroep een middel om meer religiositeit in de samenleving te brengen.

Marc Bittremieux

Marc (1956) is Broeder van Liefde en godsdienstleerkracht bij de laatstejaars ASO in Aalter. Hij is sterk geïnteresseerd in de levensbeschouwelijke groei die mensen in hun ontwikkeling doormaken.

Marc was ook verantwoordelijke in een dagcentrum Bijzondere Jeugdzorg, De Twijg, in Gent.

Luc Hessel

Luc (1938) studeerde  Filosofie, Theologie en Kerkelijk Recht (Rome).

Luc was minderbroeder kapucijn (ex), en is nu geëngageerd als vormingswerker en familiaal bemiddelaar. Hij is  bezieler van diverse sociaal-culturele en religieuze  initiatieven en organisaties.

Hubert Van Belle

Hubert (1943) is burgerlijk ingenieur en doctor in de toegepaste wetenschappen.

Hubert was in diverse functies werkzaam in de industrie en op het einde van zijn loopbaan verbonden aan de KU Leuven. Tevens was hij medeoprichter van de BIRA-werkgroep Systeemtheorie en van de denkgroep Worldviews. Hij heeft een grote belangstelling voor systeemdenken, wereldbeelden, integrerende visies en de relatie tussen geloof en wetenschap.

Fons Vandormael

Fons (1948) is Licenciaat Toegepaste theologie. Hij is oud-docent Vives-hogeschool met specialisatie Bijbel, godsdienst en godsdienstdidactiek in de lerarenopleiding en het vak Religie, zingeving en levensbeschouwing.

Fons begeleidt een Filocafé in Tielt en leesgroepen filosofische teksten. Hij geeft lezingen over maatschappelijke onderwerpen, o.a. over levenseindebeslissingen. Hij is erg bezig met het zoeken naar een taal waarin mensen hun omgaan met het mysterie van de werkelijkheid tot expressie kunnen brengen, een taal die hen in staat stelt zin en betekenis te geven aan wat in hun levenservaringen opborrelt.

Daniël Vanhoutte

Daniël (1942) studeerde klassieke talen aan de KULeuven (1961-65) en werd leraar en directeur in het secundair onderwijs (1965-97). Hij was ook geëngageerd in de lokale parochiepastoraal en het sociaal-cultureel leven.

Daniël volgde na zijn pensionering Theologische Academie (1998-2002) en werd tijdelijk secretaris van het IPB (2003-6). Hij is bijzonder begaan met de wisselwerking tussen religie, moderniteit en secularisatie.