Disclaimer & privacy

Deze website www.ginkgogroep.be is een privé-initiatief. Deze site is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden.

 1. Voorstelling van de werking van het GINKGOgroep

Deze website wil de werking van de GINKGOgroep zo getrouw als mogelijk voorstellen. Indien er toch tekorten zouden opgemerkt worden, vragen wij om contact op te nemen met de webmaster. Rekening houdend met de vele mogelijke detailafwijkingen per melding van een tekort of foutieve informatie willen we zo snel als mogelijk, in onderling akkoord, de inhoud van de website wijzigen. We streven er vooral naar dat onze websitebezoekers zo correct mogelijk informatie aangeboden krijgen.

 1. Als vrijwaringsclausule benadrukken we het volgende:
 • “Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt”.
 • “Al streven wij naar zo correct mogelijke gegevens en informatie, wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website werd geraadpleegd of die via deze website werd uitgewisseld”.
 • “Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site”.
 1. Beheer van de website

De webmaster, gesteund door de kernleden van de GINKGOgroep, behoudt het recht om blogthema’s en/of reacties te weigeren:

 1. bij thema’s die niet relevant zijn,
 2. bij inhoud die oncontroleerbaar beschuldigend is, die belasterend, beledigend, fulminerend, eerrovend, schunnig, seksistisch is, die extremistisch, racistisch en/of discriminerend is,
 3. bij inhoud met woorden of zinnen in hoofdletters geschreven,
 4. bij anonieme reacties.

Anonieme reacties kunnen wel geplaatst worden als bij het begin van de reacties uitdrukkelijk om anonimiteit gevraagd wordt en anonimiteit door de webmaster (in samenspraak met de kernleden van de GINKGOgroep) geoorloofd is. Reacties met vragen naar anonimiteit, die geweigerd worden, zullen niet gepubliceerd worden. Eventueel kan tussen reactieschrijver en webmaster gecommuniceerd worden, maar dit laatste is niet eindeloos.

 1. Wat de privacy betreft:

Om een inschrijving of bereidheid tot actieve medewerking aan de GINKGOgroep kenbaar te maken of om deel te nemen aan de blogs en reacties, worden minimaal persoonsgegevens verzameld. Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Wij geven u daarbij de volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.
 • We treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
 1. Klachtenprocedure

Klachten kunnen steeds aan de webmaster of

aan een kernlid van de GINKGOgroep bezorgd worden. Klachten die anoniem of onder een valse naam verstuurd worden, zijn niet ontvankelijk. Minimaal moeten naam, voornaam, email-adres en adres opgegeven worden. De klager preciseert het voorwerp/feiten waartegen ze gericht is, alsook het belang van de klager terzake.

Een weigering van een klacht wordt per email door ons gemotiveerd.

 1. Verwerkersovereenkomst met Laposta.nl

De Ginkgogroep werkt voor haar e-mailmarketing samen met het Nederlandse bedrijf Laposta.nl. Er is bewust gekozen voor een Europees bedrijf opdat zo de verwerking van persoonsgegevens volledig gegarandeerd is, conform de GDPR-wetgeving. Via dit bedrijf verzenden wij onze nieuwsbrieven en informatieve berichten. Voor het veilig organiseren en verwerken hebben we dit bedrijf een verwerkersovereenkomst afgesloten. U kan hier deze Verwerkersovereenkomst LAPOSTA nalezen.

Cookiebeleid

 

In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. U dient dit beleid te lezen om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, welke soorten cookies we gebruiken, de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt en hoe u de cookievoorkeuren kunt controleren. Voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en veilig bewaren, zie ons Privacybeleid.

U kunt uw toestemming voor de cookieverklaring op onze website te allen tijde wijzigen of intrekken.
Meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken, vindt u in ons Privacybeleid.
Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.ginkgogroep.be

Uw huidige staat: Geen toestemming gegeven. Beheer je toestemming.

Wat zijn cookies ?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw computer opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons de website goed te laten functioneren, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en te analyseren wat werkt en waar het moet worden verbeterd.

Hoe gebruiken wij cookies ?

Zoals de meeste van de online diensten, maakt onze website gebruik van cookies van de eerste partij (wij) en van derden (anderen, zoals Google analytics) voor een aantal doeleinden. De eerste partij-cookies (of noodzakelijke cookies) zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden vooral gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om advertenties te leveren die relevant zijn voor u, en al met al om u een betere en betere gebruikerservaring te bieden en om uw toekomstige interacties met onze website te helpen bespoedigen.

Welke soort cookies gebruiken wij ?

Essentieel: Sommige cookies zijn essentieel voor u om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat om gebruikerssessies te onderhouden en veiligheidsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of slaan geen persoonlijke informatie op. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account (bv. om deel te nemen aan een forum).

Statistieken: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek etc. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en te analyseren hoe goed de website presteert en waar het moet worden verbeterd.

Marketing: Onze website toont geen advertenties.

Functioneel: Dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website helpen. Deze functionaliteiten omvatten het inbedden van content zoals video’s of het delen van content op de website op social media platforms.

Voorkeuren: Deze cookies helpen ons uw instellingen en surfvoorkeuren op te slaan, zoals taalvoorkeuren, zodat u een betere en efficiëntere ervaring heeft bij toekomstige bezoeken aan de website.

Heb ik controle voor de cookievoorkeuren ?

Mocht u later tijdens uw surfsessie besluiten uw voorkeuren te wijzigen, dan kunt u op het tabblad “Privacy- & Cookiebeleid” op uw scherm klikken. Dit geeft de toestemmingsverklaring weer, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om de door websites gebruikte cookies te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies gaat u naar nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.