Reageer op: ‘Zingeving met of zonder God’

Met deze lezing wil Johan Bergé aantonen dat er ten onrechte een negatief odium heerst in onze samenleving rond religie. Hij wil de meerwaarde aantonen door met een wetenschappelijke bril te kijken hoe religiositeit en spiritualiteit in ons lichaam werkt en ervoor zorgt:

  1. dat geloven de duurzaamheid van bewuste relaties bevordert.
  2. dat geloven een basiseigenschap is van mensen zoals lachen, lopen, piekeren e.a.
  3. dat geloven dient om de eigen draagkracht te vergroten en van daaruit de sociale cohesie te bevorderen.
  4. dat alle religies die de individuele draagkracht en de sociale cohesie bevorderen evenwaardig zijn.

Dit is een pleidooi voor een ‘open spiritualiteit’, voor samenwerking over de religies heen.

Hieronder kan je reageren op deze lezing van Johan.

Reageer op: ‘Over ‘iets’ …’

Over ‘iets’ …

door Marc Bittremieux – mei 2023

Vanuit een drievoudige invalshoek, geïnspireerd op Bonaventura uit de 12de eeuw, beschrijft hij drie benaderingswijzen van de ene en ondeelbare werkelijkheid.

Na een korte beschrijving van de eerste twee benaderingswijzen: de zintuiglijke benadering en de mentale benadering, legt hij uitvoeriger de klemtoon op de derde benadering: de innerlijke beleefde werkelijkheid. Hierbij komt het gegrepen worden, het bewogen worden door ‘iets’ dat ‘buiten’ de mens ligt, maar waardoor niet iedereen, of toch niet even sterk, innerlijk bewogen wordt. Het kan een ervaring van schoonheid zijn, het kan een grenservaring zijn …

Hoe moeten we deze ‘bron’ die mensen raakt noemen, ‘iets’ buiten de mens, ‘iets’ transcendents … .

Je kan hieronder reageren op deze benadering van dat transcendente ‘iets’?