Home / Aanmelden / rijksregisternummer

België geeft een uniek nummer aan:

  • elke Belg
  • elke erkende vluchteling

Dat nummer staat op de achterkant van je identiteitskaart .