Glossary Category:

bewijs van inkomen

Heb je een betaalde job? Dan is een loonbrief een bewijs van inkomen. Krijg je leefloon van het OCMW? Dan geeft het OCMW jou een...

CAW

= Centrum Algemeen Welzijnswerk: Deze dienst helpt jou met allerlei vragen en problemen. Het CAW werkt gratis. Je krijgt: – advies – informatie – kortdurende...

domicilie

Het adres waar je officieel woont. Elke officiële dienst ziet je domicilie op je identiteitskaart. Je krijgt officiële post op dat adres. Verblijf je regelmatig op een ander adres? Dat kan. Je domicilie is het adres waar je meestal...