Home / Aanmelden / OCMW

= Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

Elke stad of gemeente heeft een OCMW.

Deze dienst helpt mensen die het moeilijk hebben.

Het OCMW zorgt bijvoorbeeld voor voeding, kleding, wonen, verzorging of gezondheid.