Home / Aanmelden / bewijs van inkomen

Heb je een betaalde job? Dan is een loonbrief een bewijs van inkomen.

Krijg je leefloon van het OCMW? Dan geeft het OCMW jou een bewijs.