De Ginkgogroep presenteert de drie onderstaande soorten teksten.

Deze teksten mogen in hun geheel of in fragmenten overgenomen worden op voorwaarde dat de bron en de naam van de auteur expliciet opgenomen wordt.

Klik hier

De ‘Teksten Ginkgogroep’ zijn door de kerngroep kritisch besproken, waardoor we met z’n allen achter deze tekst kunnen gaan staan.

De auteur blijft evenwel volledig verantwoordelijk voor de eindredactie van zijn tekst.

Achtergrondteksten

Achtergrondteksten zijn teksten in ontwerp of ze liggen voor ter discussie. De auteur heeft ze autonoom samengesteld.

Ze dienen als bijkomende informatie zodat we de inzichten ervan kunnen gebruiken en ernaar kunnen verwijzen.

Hulpteksten

Hulpdocumenten zijn eerder bedoeld om specifieke uitleg te geven, zoals bv. definities, de etymologie van begrippen, lijsten, …