Wie zijn wij?

De stichtende leden van de Ginkgogroep zijn:

 

Johan Bergé, °1953, is orthodontist.

Johan is stichtend voorzitter vzw de Ast, ontmoetingsplaats voor levensverdieping en yoga. Hij is mede-initiatiefnemer van Bezield Verband Vlaanderen.

Hij schreef Een frisse kijk op religiositeit, 2010, Mens&Cultuur uitgevers, ISBN 9789077135242

Zijn bijzondere interesse is het ‘religieuze’ opnieuw in de samenleving brengen.

 

Daniël Vanhoutte, °1942, studeerde klassieke filologie in Leuven en was werkzaam in het katholiek onderwijs als leraar en directeur. Daarnaast was hij ook actief in de scoutsbeweging, in het verenigingsleven en in de parochiepastoraal.

Hij volgde theologische academie in Brugge en was enkele jaren algemeen secretaris van het IPB (Interdiocesaan pastoraal beraad). Zijn belangstelling gaat vooral naar de levensbeschouwelijke ontwikkelingen in de westerse samenlevingen.

 

Hubert Van Belle, °1943, is burgerlijk ingenieur en doctor in de toegepaste wetenschappen.

Hij was in diverse functies werkzaam in de industrie en op het einde van zijn loopbaan verbonden aan de KU Leuven. Tevens was hij medeoprichter van de BIRA-werkgroep Systeemtheorie en van de denkgroep Worldviews.

Hij heeft een grote belangstelling voor overkoepelende denkkaders, integrerende visies en de relatie tussen geloof en wetenschap. Deze laatste interesse bracht hem ook bij de GinkgoGroep.

 

Luc Hessel (1938) studeerde Filosofie, Theologie en Kerkelijk Recht. Hij was meer dan 40 jaar Minderbroeder Kapucijn met diverse binnenordelijke beleidsverantwoordelijkheden.

Hij was pastor, leraar, vormingswerker en familiaal bemiddelaar.

 

 

Marc Bittremieux; ° 1956, is Broeder van Liefde en werkt halftijds als leerkracht Godsdienst in de 3de graad van het ASO en TSO.

Tevens is hij halftijds verantwoordelijke in een Dagcentrum voor Bijzondere Jeugdzorg, De Twijg.

In de lessen godsdienst wil hij jonge mensen vanuit een filosofische benadering kritisch laten nadenken en bewust maken van de vanzelfsprekendheden en blinde vlekken in hun kijk op de werkelijkheid.

Hij werkt mee aan de GINKGOgroep om een eigentijdse geloofsvisie te vertolken. Zo wil hij graag een stem laten horen in de media waarbij ook een levensbeschouwing op basis van religie en spiritualiteit een hoorbare plaats krijgt.

Heb je interesse voor de werking van onze Ginkgogroep? Wil je je aansluiten? Geef je gegevens op met de knop ‘Hou mij op de hoogte‘.