Discussieforum

01/10/2019 – Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord bevat de volgende tekst: “In de derde graad van het secundair onderwijs kan het gemeenschapsonderwijs overschakelen van 2u levensbeschouwing naar 1u levensbeschouwing en 1u interlevensbeschouwelijke dialoog, waarbinnen eveneens (vakoverschrijdende) eindtermen die passen binnen burgerschap worden gerealiseerd. We gaan de dialoog aan met alle betrokkenen om aan leerlingen die kiezen voor een vrijstelling, een zinvolle invulling aan te bieden.”  –  Het afknagen van het vak godsdienst/levensbeschouwing is vandaag ingezet. Net in een tijd waarin zoveel jongeren (20%) het psychisch zeer zwaar hebben. Het secundair onderwijs wordt meer en meer in de wetenschapsrichtingen gestuurd (denk aan STEM: Science, Technology,
Levensbeschouwing
Zeg maar 'ja' tegen geloven (en wees daarom niet boos) In een periode van 40 jaar is er op het vlak van religie veel veranderd in onze contreien. De religie heeft fel onder druk gestaan, de kerkgang is massaal gedaald… zodat godsdienst en religie nog enkel leek te kunnen voortbestaan in (onverzettelijke) conservatieve of fundamentalistische posities. Maar de vraag naar gematigde vormen van religie zijn vandaag acuut en van eminent belang: enerzijds doordat een aantal religies terug aan de voordeur staan – denken we maar aan de invloed van de islam en van het boeddhisme – en anderzijds doordat de
Vandaag toch religie   ,